Salgs- og leveringsbetingelser

 

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Stenbroen Guld & Ure. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem køber og Stenbroen Guld & Ure.

 

Dokumentation og vejledning

Dersom der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra Stenbroen Guld & Ure ønsker du yderligere oplysning eller rådgivning fra vor side, er denne af vejledende art.

 

Leveringstidspunkt og transport

Levering af varer fra Stenbroen Guld & Ure anses for sket, når kunden har fået varen udleveret. Alle bestillinger sendes med Post Danmark, hvis ikke andet er aftalt særskilt mellem køber og Stenbroen Guld & Ure.
Dette betyder at varene sendes indenfor 48 timer efter modtaget ordre. Levering på købers adresse i Danmark, vil derfor normalt ske indenfor 3 dage. Oplyste leveringstidspunkt er vejledende og kan således fraviges.

Risikoen for varene

Risikoen for varer bestilt i vor WEBSHOP overgår til køber når fortrydelsesretten efter 14 dage fra modtagelsen er udløbet. Er varen blevet beskadiget eller forringet, efter at køberen har fået den i hænde, bevarer han sin fortrydelsesret, hvis beskadigelsen eller forringelsen ikke skyldes uagtsomhed eller manglende omsorg fra hans side.
Husk at gemme original emballagen, da varen ved evt. reklamation eller skader skal returneres i original emballage.

Reklamation

 

Eventuelle fejl eller mangler ved produkter/varer leveret fra Stenbroen Guld & Ure, skal påberåbes inden 2 måneder efter, at du har opdaget fejlen. Det er din pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Dersom du opdager en fejl, skal du rette henvendelse til Stenbroen Guld & Ure. Du kan som udgangspunkt kun klage over fejl, der viser sig senest 2 år efter du har fået varen leveret. For varer med begrænset holdbarhed, er din klagemulighed afgrænset af den holdbarhedsperiode, Stenbroen Guld & Ure har stillet dig i udsigt. Du kan som forbruger vælge om varen skal repareres eller byttes. Undtagelsen til denne hovedregel er, hvis ombytning er umulig eller vil medføre uforholdsmæssige store omkostninger for Stenbroen Guld & Ure.

Fortrydelsesret

 

Stenbroen Guld & Ure yder 14 dages fortrydelsesret, gældende fra den dag du modtager varen. Fortryder du købet, skal Stenbroen Guld & Ure underrettes herom senest 14 dage efter den dag, du fik varen i hænde. Du har pligt til at returnere varen i væsentlig samme stand og mængde, som den er modtaget, dette er også gældende for den emballage og infoskilte der er på varen. Du skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen. Du kan fortryde et køb ved enten at nægte at modtage varen, ved at overdrage varen til postvæsenet, eller ved at returnere varen på den angivne adresse.

Oplysningspligt

Aftaler (købsordrer) kan indgås på dansk eller engelsk og opbevares af virksomheden i 5 år, i henhold til bogføringsloven. Det er ikke muligt at tilgå kontrakten efterfølgende via vores website. Hvis du ønsker, at få tilsendt et nyt eksemplar af kontrakten pr. e-mail, så send en e-mail til: stenbroen@mail.dk

Klager

 

Kontakt os igennem klager@skagenrosen.dk hvis du har nogle klager. Hvis du bor i EU er der også mulighed for at fremsende din klage til ODR.

Pris og betaling

I Stenbroen Guld & Ure har du mulighed for at betale med Dankort samt internationale kreditkort. Alle priser i Stenbroen Guld & Ure – på web-adressen www.stenbroen-skagen.dk er inkl. moms. Gældende til Grønland og Færøerne: Betaling finder sted ud fra Post Danmark”Carry On”(Fly) gældende rater.